ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. MŨ BEANIE LOGO CIRCLE EMBLEM EMBOSS PATCH XANH DA TRỜI MŨ BEANIE LOGO CIRCLE EMBLEM EMBOSS PATCH XANH DA TRỜI
  2. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO HỒNG ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO HỒNG
  3. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO MUỐI TIÊU ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO MUỐI TIÊU
  4. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO XANH LÁ ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO XANH LÁ

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. MŨ BEANIE LOGO CIRCLE EMBLEM EMBOSS PATCH XANH DA TRỜI MŨ BEANIE LOGO CIRCLE EMBLEM EMBOSS PATCH XANH DA TRỜI
  2. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO HỒNG ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO HỒNG
  3. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO MUỐI TIÊU ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO MUỐI TIÊU
  4. ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO XANH LÁ ÁO NỈ IN SCRIPT LOGO XANH LÁ

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou