ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Trắng Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Trắng
  2. Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Đen Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Đen
  3. Quần bơi Basic Logo (Nữ) Xanh Navy Quần bơi Basic Logo (Nữ) Xanh Navy
  4. Quần bơi Basic Logo (Nữ) Đen Quần bơi Basic Logo (Nữ) Đen

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Trắng Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Trắng
  2. Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Đen Áo bơi ngắn tay Circle Symbol Cooling Đen
  3. Quần bơi Basic Logo (Nữ) Xanh Navy Quần bơi Basic Logo (Nữ) Xanh Navy
  4. Quần bơi Basic Logo (Nữ) Đen Quần bơi Basic Logo (Nữ) Đen

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP