ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. Áo Thun Big Logo 2 Trắng Áo Thun Big Logo 2 Trắng
  2. Áo Thun Big Logo 2 Printing Hồng Áo Thun Big Logo 2 Printing Hồng
  3. Áo Thun Big Logo 2 Đen Áo Thun Big Logo 2 Đen
  4. Áo Thun We Were Overlap Artwork Than Chì Áo Thun We Were Overlap Artwork Than Chì

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. Áo Thun Big Logo 2 Trắng Áo Thun Big Logo 2 Trắng
  2. Áo Thun Big Logo 2 Printing Hồng Áo Thun Big Logo 2 Printing Hồng
  3. Áo Thun Big Logo 2 Đen Áo Thun Big Logo 2 Đen
  4. Áo Thun We Were Overlap Artwork Than Chì Áo Thun We Were Overlap Artwork Than Chì

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou