ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT TÍM ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT TÍM
  2. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT XANH LÁ ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT XANH LÁ
  3. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT THAN CHÌ ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT THAN CHÌ
  4. QUẦN SHORT AE LOGO CARGO NÂU QUẦN SHORT AE LOGO CARGO NÂU

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT TÍM ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT TÍM
  2. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT XANH LÁ ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT XANH LÁ
  3. ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT THAN CHÌ ÁO HOODIE MÀI STAR AE LOGO PIGMENT THAN CHÌ
  4. QUẦN SHORT AE LOGO CARGO NÂU QUẦN SHORT AE LOGO CARGO NÂU

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou