ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Xanh Navy Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Xanh Navy
  2. Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Đen Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Đen
  3. Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Kem Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Kem
  4. Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Đen Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Đen

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Xanh Navy Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Xanh Navy
  2. Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Đen Áo Thun ADLV Varsity Logo Embossing Printing Đen
  3. Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Kem Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Kem
  4. Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Đen Áo Thun ADLV Fuzzy Dragon Artwork Đen

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou