ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
  1. ÁO KHOÁC CROP DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN ÁO KHOÁC CROP DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN
  2. ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON BE ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON BE
  3. ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN
  4. ÁO KHOÁC LÔNG ADLV SPORTY LOGO ECHO FUR KEM ÁO KHOÁC LÔNG ADLV SPORTY LOGO ECHO FUR KEM

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
  1. ÁO KHOÁC CROP DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN ÁO KHOÁC CROP DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN
  2. ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON BE ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON BE
  3. ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN ÁO KHOÁC DA HIGHNECK VEGAN LEATHER MOUTON ĐEN
  4. ÁO KHOÁC LÔNG ADLV SPORTY LOGO ECHO FUR KEM ÁO KHOÁC LÔNG ADLV SPORTY LOGO ECHO FUR KEM

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou