ADLV X LISA NEW 22FW SEASON RELEASE

LISA LOOK #01
 1. ÁO KHOÁC HOODIE MIDDLE AGE LOGO PIGMENT WASHING THAN CHÌ ÁO KHOÁC HOODIE MIDDLE AGE LOGO PIGMENT WASHING THAN CHÌ
  QUÀ TẶNG ADLV
 2. ÁO KHOÁC HOODIE A LOGO SYMBOL XANH NAVY ÁO KHOÁC HOODIE A LOGO SYMBOL XANH NAVY
  QUÀ TẶNG ADLV
 3. ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL HỒNG ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL HỒNG
  QUÀ TẶNG ADLV
 4. ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL ĐEN ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL ĐEN
  QUÀ TẶNG ADLV

ADLV x LISA

LISA LOOK #02
 1. ÁO KHOÁC HOODIE MIDDLE AGE LOGO PIGMENT WASHING THAN CHÌ ÁO KHOÁC HOODIE MIDDLE AGE LOGO PIGMENT WASHING THAN CHÌ
  QUÀ TẶNG ADLV
 2. ÁO KHOÁC HOODIE A LOGO SYMBOL XANH NAVY ÁO KHOÁC HOODIE A LOGO SYMBOL XANH NAVY
  QUÀ TẶNG ADLV
 3. ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL HỒNG ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL HỒNG
  QUÀ TẶNG ADLV
 4. ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL ĐEN ÁO NỈ DIAMOND A LOGO SYMBOL ĐEN
  QUÀ TẶNG ADLV

ADLV x LISA

BÁN CHẠY

HÀNG MỚI

BỘ SƯU TẬP

@adlv.official.vietnam

Chia sẻ hình ảnh của bạn với ADLV lên Facebook hoặc Instagram với hashtag #acmedelavieandyou